Ouder(s)/verzorger(s)

Brieven

Wij informeren u regelmatig over allerlei zaken betreffende onze school. Via de website bij nieuws, via nieuwsbrieven die circa 5 x per jaar meegegeven worden en soms aparte brieven. Op deze manier houden wij u goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen onze school. Mocht u informatie niet hebben ontvangen of zijn kwijt geraakt dan kunt u via deze pagina de informatie alsnog terug vinden. 

Algemeen verstuurde brieven en nieuwsbrieven vindt u op de pagina downloads. De nieuwsbrief wordt via de mail naar u worden verstuurd. Indien u de nieuwsbrief niet heeft ontvangen, kunt u uw mailadres doorsturen naar info@veursvoorburg.nl. Uw aanmelding wordt dan in de mailinglist opgenomen.

Ouderraad

Ouders/verzorgers kiezen samen met hun kinderen bewust voor een school. Ze willen weten hoe het er met hun kinderen aan toe gaat en wat zij van school mogen verwachten. Dat vinden wij terecht!
Daarom hebben ouders ook een stem. Die kunnen zij laten klinken door zitting te nemen in de Ouderraad, of contact op te nemen met de leden hiervan.
Het doel van de Ouderraad is het mee denken met de school en de leerlingen.
Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte.


Contact
Heeft u een vraag, opmerking of probleem waarvan u de Ouderraad op de hoogte wilt brengen ? Stuur dan een e-mail met een korte omschrijving naar: ouderraad@veursvoorburg.nl


Lees verder

Medezeggenschapsraad

Op elke school in Nederland is een medezeggenschapsraad actief.
De medezeggenschapsraad (MR) is een overlegorgaan waarbij personeel en ouder(s)/verzorger(s) samen met de schoolleiding overleg heeft over belangrijke beleidsvragen. 
Op Veurs Voorburg werken de MR en de schoolleiding op een plezierige en open wijze met elkaar samen.

De MR op Veurs Voorburg bestaat uit: 

  • Ton van Lieshout

voorzitter (docent)

  • Petie van Venrooij

secretaris (docent)

  • Sonja Schipper-Wit

lid (ouder)

  • Agela Muronia

lid (ouder)

 

 

  • Joycelyn Linderhof  

Lid zonder stemrecht (ouder)

 

Remco Hulsbergen (directeur Veurs Voorburg) woont de vergaderingen op verzoek bij en informeert en adviseert de MR. 


Lees verder

Schoolkosten

De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad heeft in mei 2009 ingestemd met het voorstel van de schoolleiding om voor de schoolkosten een gemiddeld bedrag per schooljaar in rekening te brengen. Dit bedrag is het gemiddelde van de kosten over de vier jaren waarin een leerling bij ons op school zit en zal van jaar tot jaar niet enorm veranderen. Zo krijgt u als ouder/verzorger geen enorme verschillen in schoolkosten zolang uw zoon / dochter bij ons op school zit. Voor ons is het in de administratie handig om het overzichtelijk te houden. Voor het reglement schoolkosten Veurs Voorburg kunt u terecht bij ‘Downloads’. 


Lees verder

Info tegemoetkoming

Wie kan in de studiekosten bijdragen?
Voor de schoolgaande jeugd kennen gemeenten een aantal regelingen. Naast de bekende landelijke regelingen zoals de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdragen en schoolkosten en de Wet studiefinanciering. Dit zijn regelingen voor alle inwoners met een minimum inkomen. 


Lees verder

Kwaliteit

Als ouder/verzorger wilt u graag weten dat uw kind naar een goede school gaat. Met Vensters voor Verantwoording publiceren scholen op eenzelfde manier. 

Vensters voor Verantwoording geeft informatie over slagingspercentages, en cijfers over in- en doorstroom (ook wel rendement genoemd). Net als het zorgplan, het schoolplan en gegevens over bijvoorbeeld onderwijstijd, schoolkosten, scholingsuitgaven en financiële zaken. Bij veel items geven we een toelichting.hun resultaten. Op die manier is het eenvoudiger om scholen met elkaar te vergelijken.

Meer informatie?
Bekijk:  www.venstersvo.nl

Magister

Magister is een administratie- en communicatiesysteem voor scholen. Met dit systeem volgt de school hoe het gaat met iedere leerling op school. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen via Magister de gegevens van hun kind inzien. Het gaat om zaken als aanwezigheid, cijfers, programma van toetsing en afsluiting (pta) en het lesrooster. Ouder(s)/verzorger(s) krijgen van de school inloggevens voor toegang tot de gegevens. Inloggen kan door door op het pictogram in de menubalk, bovenaan, te klikken.

 

Ouder(s)/verzorger(s) heben de mogelijkheid om met hun ontvangen inlogcode in te loggen in Magister.

Voor de telefoon/tablet dient u de app magister 6 te gebruiken(en niet de meta app).

Vakantieregeling 2017 - 2018

Vakanties schooljaar 2017

Meivakantie ma. 24-04-2017 t/m vr. 05-05-2017
Hemelvaart    do. 25-05-2017 t/m vr. 26-05-2017
Pinksteren ma. 05-06-2017    
Zomervakantie ma. 10-07-2017 t/m vr. 18-08-2017

 

Vakanties schooljaar 2017 - 2018

Herfstvakantie ma. 16-10-2017 t/m vr. 20-10-2017
Kerstvakantie ma. 25-12-2017     t/m vr. 05-01-2018
Voorjaarsvakantie ma. 26-02-2018   t/m vr. 02-03-2018
Goede vrijdag en Pasen   vr. 30-03-2018   t/m ma. 02-04-2018
Meivakantie (incl Hemelvaart)  vr. 27-04-2018 t/m vr. 11-05-2018
Pinksteren  ma. 21-05-2018    
Zomervakantie ma. 16-07-2018 t/m  vr. 24-08-2018 

Leerlingondersteuning

Wanneer zorg nodig is
Op Veurs Voorburg is een zorgstructuur die leerlingen met problemen helpt. We willen natuurlijk dat alle leerlingen een diploma halen.

De zorgcoördinator is degene die de zorg regelt.
Leerlingen worden aangemeld door de mentor.


Lees verder

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel (S.O.P.) wordt aangegeven welke extra en diepte ondersteuning de school kan bieden en welke ambities de school heeft voor de toekomst. Het S.O.P. van Veurs Voorburg vindt u in het menu ‘Downloads’.

Dyslexie

Jaarlijks stroomt een groep leerlingen met lees-en spellingsproblemen of met dyslexie, de school binnen. Het gaat om:

  • leerlingen die al in het basisonderwijs als dyslectisch gediagnosticeerd zijn. 
  • Leerlingen die na de testen volgens het dyslexieprotocol v.o. en daarna eventueel testen door de schoolpsycholoog om alsnog een dyslexieverklaring krijgen.

Lees verder

Remedial teaching

Wanneer een leerling op welke wijze dan ook moeilijkheden met het leren krijgt, zijn de vakdocenten en de mentoren als eerste verantwoordelijk om deze moeilijkheden aan te pakken en te bespreken. In veel gevallen is het voldoende om extra hulp of aandacht binnen de groep aan de leerling te geven, waardoor er op tijd kan worden bijgestuurd. Er zijn echter altijd situaties, waarin deze extra hulp of aandacht niet voldoende blijkt te zijn. 
Dan kan de hulp van de remedial teacher worden ingeschakeld.


Lees verder

Digitale facturatie via WIS collect

Tot op heden bent u van onze school gewend facturen voor schoolbijdragen, zoals de ouderbijdrage, reizen of activiteiten, per post te krijgen. Vanaf schooljaar 2016/2017 (per 1 augustus 2016) gaan wij digitaal factureren.

U krijgt de factuur digitaal per mail met daarin een link naar een web portal, waarin uw eigen gegevens beschikbaar zijn en u altijd inzicht heeft in de te betalen en betaalde schoolbedragen. U kunt dan direct via Ideal betalen danwel kiezen voor betalingen in termijnen. We hopen u hiermee als ouder te kunnen ondersteunen en meer inzicht te geven. Uiteraard zorgen we ervoor dat u tezijnertijd de verdere benodigde informatie van ons ontvangt.

Onder het kopje 'Dowlnoads - Financiën' vind u een link naar een handleiding.

De Rode Loper - Leraar van Buiten
 
Uitnodiging voor ouder(s)/verzorger(s)
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),
 
Het onderwijs is op zoek naar docenten!
Op dit moment is er, vooral in de randstad, een docententekort. Dit tekort wordt alleen maar groter.
 
Wellicht overweegt u een carrièreswitch naar het voortgezet onderwijs?
Kom dan naar de informatiebijeenkomst voor potentiële zij-instromers, 'Leraar van Buiten' die op woensdag 7 maart 2018 gehouden wordt. Voor het eerst wordt deze avond georganiseerd voor het voortgezet én basisonderwijs in Den Haag (e.o.)
 
De locatie is De Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75 (tegenover NS-station Hollands Spoor).
 
De avond begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en eindigt om 22.30 uur. We hopen u tijdens deze avond enthousiast te maken voor een overstap naar het onderwijs in Den Haag en omgeving.

Uw vragen worden beantwoord door lerarenopleiders, rectoren/directeuren, personeelsfunctionarissen en ervaringsdeskundigen.
 
U vind hier de uitnodiging voor deze avond.
 
Ik hoop u woensdag 7 maart te ontmoeten.
 
Klik hier om verdere informatie te lezen.