f Veurs Voorburg
LEERLINGEN

68

Eersteklassers


76

Zorg & welzijn


400

Leerlingen


65

Economie & ondernemen


4900

Oud-leerlingen


50

Dienstverlening & producten


ACTIEF

Samen optrekken

Leerlingen ontdekken op Veurs Voorburg hun talenten en leren hoe ze deze verder kunnen ontwikkelen. Maar, wij verwachten ook iets in het gedrag van onze leerlingen. Leerlingen doen hun best op school, werken samen, hebben respect voor anderen en nemen verantwoordelijkheid binnen en buiten de school. Wij hechten hier veel waarde aan.

Schoolactiviteiten

Veurs Voorburg is een actieve school, waar leerlingen veel leuke dingen doen buiten het reguliere lesprogramma. Aansluitend op de toetsweken, die vier keer per jaar plaatsvinden, zijn er activiteitendagen. Tijdens deze dagen doen de leerlingen projecten of activiteiten, meestal buiten de school. Voorbeelden hiervan zijn bezoeken aan musea en steden als Delft en Amsterdam, maar ook aan Planet Jump en de Uithof. Daarnaast gaan alle klassen op schoolreis, zijn er twee schoolfeesten en vieren we Sint, Kerst en Valentijnsdag.Sport en gezond

De meeste leerlingen op onze school hebben veel energie en vinden het fijn om regelmatig te bewegen. Daarom doen we veel aan sport. We hebben een eigen gymzaal. Je sport volgens je normale lesrooster minimaal drie uur per week. Daarnaast kun je nog twee keer per week extra sporten als je dat wilt. Wij organiseren ook regelmatig basketbal clinics of we gaan naar Planet Jump. Bij mooi weer, gymen we buiten. Veurs Voorburg heeft ook een eigen moestuin en een gezonde kantine.
INSPRAAK

Leerlingenraad

Leerlingen uit verschillende jaren vormen gezamenlijk de Leerlingenraad. Deze vergadert een paar keer per jaar en organiseert de schoolfeesten en andere activiteiten. Ook gaat de Leerlingenraad in gesprek met de schoolleiding over wat er goed en minder goed gaat in de school.

De leerlingenraad van Veurs Voorburg wordt begeleid door Ana Hoogendam en Judy Ikink .

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een vertegenwoordiging van actieve ouders, leerlingen en docenten. De MR adviseert de schoolleiding over beleidszaken en stemt al dan niet in met voorgenomen besluiten.

De MR is te bereiken via medezeggenschapsraad@veursvoorburg.nl

CONTACT
Veurs Voorburg
Delflandlaan 4 | 2273 CS Voorburg

t 070 - 419 92 00
e info@veursvoorburg.nl

  

fiets en ov
De school is goed bereikbaar met de fiets en het ov. Check 9292.nl voor de beste ov-verbinding. De school ligt op vijf minuten lopen vanaf Station Voorburg
't Loo.

snel zoeken
aanmelden
downloads
groep 8
vakanties

routebeschrijving
vmbo | basis • kader • gl • tl (met en zonder LWOO)
Veurs Voorburg en François Vatel werken op een aantal gebieden nauw samen. Beide scholen zijn onderdeel van Scholengroep Spinoza.

© Veurs Voorburg 2024 | Disclaimer | Privacyverklaring
Realisatie Synecom | Webbouw Knijnenburg Producties